Wizytacje w drugiej połowie października 2019 r.

ołówki na żółtym tle

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawieoceny programowej, w pierwszej połowie października Polska KomisjaAkredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje: 16–17 października na kierunku kulturoznawstwo na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie 17-18 października na kierunku gospodarka przestrzennaprowadzonym na Wydziale Gospodarki i Administracji Publicznej UniwersytetuEkonomicznego w Krakowie; 18– 19 października na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka prowadzonym na Wydziale Nauk o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; na kierunku bezpieczeństwo narodowe prowadzonym na Wydziale Zamiejscowym w Krakowie Akademii … Czytaj dalej