Wizytacje PKA w dniach 12 – 19 października 2015 r.

W dniach 12 – 19 października 2015 r. zespoły oceniające Polskiej Komisji Akredytacyjnej dokonają następujących ocen jakości kształcenia (ocen programowych): 14 października: na kierunku „budownictwo” prowadzonym na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej (ocena powtórna); 15 – 16 października: na kierunku „geografia” prowadzonym na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego, na kierunku „teologia” prowadzonym na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, 16 … Czytaj dalej