Wizytacje PKA w dniach 12 – 19 października 2015 r.

W dniach 12 – 19 października 2015 r. zespoły oceniające Polskiej Komisji Akredytacyjnej dokonają następujących ocen jakości kształcenia (ocen programowych):

 • 14 października:
  • na kierunku „budownictwo” prowadzonym na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej (ocena powtórna);
 • 15 – 16 października:
  • na kierunku „geografia” prowadzonym na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego,
  • na kierunku „teologia” prowadzonym na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie,
 • 16 – 17 października:
  • na kierunku „finanse i rachunkowość” prowadzonym na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego,
  • na kierunku „geografia morza i wybrzeża” prowadzonym na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego,
  • na kierunku „praca socjalna” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
  • na kierunku „wychowanie fizyczne” prowadzonym na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku,
 • 17 – 18 października:
  • na kierunku „psychologia” prowadzonym na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie,
 • 18 – 19 października:
  • na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zestawienie uchwał Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie przyznanych ocen programowych i instytucjonalnych dostępne jest w naszej bazie jednostek i kierunków ocenionych.