Wiceprzewodnicząca PKA wzięła udział w konferencji nt. efektów kształcenia.

prof. Strahl_wwwWiceprzewodnicząca Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prof. dr hab. Danuta Strahl, wzięła udział w organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu w dniu 23 października br. konferencji „Efekty kształcenia w standardach i praktyce kształcenia szkół wyższych”. Wiceprzewodnicząca PKA przedstawiła zagadnienia związane ze znaczeniem efektów kształcenia dla oceny jakości procesu dydaktycznego.

Program konferencji obejmował ponadto zagadnienia związane m. in. z formułowaniem i metodami weryfikacji efektów kształcenia, pomiarem kompetencji zdobywanych przez studentów, kryteriami oceny jakości kształcenia, nowoczesnymi sposobami utrzymywania relacji uczelni z absolwentami i pracodawcami, a także nowym wyzwaniem dla uczelni wyższych, jakim jest uznawanie wykształcenia uzyskanego poza formalnym systemem edukacji.