Przewodniczący PKA wręczył certyfikaty ocen wyróżniających.

W czasie obrad Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich we Wrocławiu Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej dr hab. Marek Rocki wręczył certyfikaty ocen wyróżniających przedstawicielom uczelni, które zostały uhonorowane taką oceną przez Prezydium PKA  pomiędzy 1 stycznia a 30 września br.

Wśród jednostek wyróżnionych w ramach procedury oceny instytucjonalnej znalazły się:

 • Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego,
 • Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

W ramach procedury oceny programowej natomiast wyróżniono:

 • kierunek „akustyka” prowadzony na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • kierunek „analityka gospodarcza” prowadzony na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
 • kierunek „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” prowadzony na Wydziale Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu,
 • kierunek „finanse i rachunkowość” prowadzony na Wydziale Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie,
 • kierunek „fizjoterapia” prowadzony na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie,
 • kierunek „geodezja i kartografia” prowadzony na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • kierunek „geodezja i kartografia” prowadzony na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej,
 • kierunek „gospodarka turystyczna” prowadzony na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
 • kierunek „ochrona środowiska” prowadzony na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 • kierunek „optometria” prowadzony na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • kierunek „pielęgniarstwo” prowadzony na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 • kierunek „prawo” prowadzony na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie,
 • kierunek „reżyseria” prowadzony na Wydziale Reżyserii Dramatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie,
 • kierunek „technologia drewna” prowadzony na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Przypominamy, że pełna lista ocen przyznanych przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej od 2002 r. – wyróżniających, pozytywnych, warunkowych i negatywnych – znajduje się w naszej bazie.