Szóste Zgromadzenie Ogólne ENQA.

Szóste Zgromadzenie Ogólne European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) odbędzie się w dniach 22 – 23 października br. w Dublinie.

W programie spotkania przewidziano m. in. dyskusję na temat rezultatów projektu Quality Assurance of Cross-border Higher Education (QACHE), trendów w zapewnianiu jakości obserwowanych w USA, a także interpretacji nowej edycji European Standards and Guidelines w kontekście kryteriów członkostwa w ENQA.

Celem ENQA jest doskonalenie jakości kształcenia wyższego w Europie poprzez promowanie ponadnarodowej współpracy w zakresie zapewniania jakości oraz wspieranie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Polska Komisja Akredytacyjna od lat utrzymuje status pełnego członka w stowarzyszeniu (full member), a wysoka ocena jej działalności jest pozytywnie weryfikowana w trakcie cyklicznych przeglądów dokonywanych przez zespoły międzynarodowych ekspertów.  Ostatni taki przegląd miał miejsce na przełomie 2013 i 2014 roku. Raporty ekspertów dostępne są publiczne na stronie European Association for Quality Assurance in Higher Education (tylko w języku angielskim).

Polska Komisja Akredytacyjna jest jedyną instytucją reprezentującą nasz kraj w ENQA.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia (w tym program i lista uczestników) udostępnione zostały na stronie internetowej ENQA. W posiedzeniu wezmą udział m. in. przedstawiciele Polskiej Komisji Akredytacyjnej.