Oceny PKA zaplanowane pomiędzy 19 a 25 października 2015 r.

W okresie 19 – 25 października 2015 r. Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadzi wizytacje na następujących kierunkach studiów:

 • 19 – 20 października:
  • na kierunku „wychowanie fizyczne” prowadzonym na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie,
 • 20 – 21 października:
  • na kierunku „edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej” prowadzonym na Wydziale Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 • 22 – 23 października:
  • na kierunku „administracja” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy,
 • 23 – 24 października:
  • na kierunku „informatyka” prowadzonym na Wydziale Informatyki Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Warszawie;
 • 24  – 25 października:
  • na kierunku „praca socjalna” prowadzonym na Wydziale Pedagogicznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie,
  • na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej.

Przypominamy, że wyniki ocen dokonywanych na poszczególnych kierunkach studiów oraz w ramach oceny instytucjonalnej publikowane są w bazie ocen PKA, a udostępnionym w niej uchwałom Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej towarzyszą raporty zespołów oceniających.