Nagrody LUMEN 2015 wręczone.

W dniu 23 listopada 2015 r. wręczone zostały nagrody LUMEN 2015 – wyróżnienia dla osób i zespołów, które w innowacyjny sposób zarządzają uczelniami. Członkiem kapituły konkursu był przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej prof. Marek Rocki.

Na konkurs nadesłano 169 zgłoszeń. W­ kategorii „Zarządzanie Uczelnią” jury przyznało aż sześć równorzędnych nagród: dla rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. Ryszarda Góreckiego, rektora Politechniki Gdańskiej prof. Henryka Krawczyka, rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. Pawła Górskiego, rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Janusza Morysia oraz rektora Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie prof. Witolda T. Bieleckiego.

W kategorii „Innowacyjność” nagrodzono zespół Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii ds. komercjalizacji pod kierownictwem dra Jacka Firleja, a w obszarze współpracy z otoczeniem wyróżniono rektora Uniwersytetu Łódzkiego prod. Włodzimierza Nykiela wraz z zespołem.

Równorzędne nagrody przyznano w kategorii „Infrastruktura”: zespołowi prof. Stanisława Chwirota z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz prof. Stanisławowi Wincenciakowi z Politechniki Warszawskiej.

Również w kategorii „Umiędzynarodowienie” przyznano dwie nagrody: prof. Katarzynie Pernal z Politechniki Łódzkiej oraz prof. Grzegorzowi Mazurkowi z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Nagrodę specjalną w konkursie LUMEN 2015 zdobyła natomiast – za realizację inicjatywy „Dziewczyny na politechniki” – Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.

Komunikat opracowany na podstawie artykułu „Gala Lumen 2015. Liderzy Zarządzania Uczelnią nagrodzeni” opublikowanego w portalu Perspektywy.pl.