Jak PKA oceniała najpopularniejsze kierunki studiów?

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało na swoich stronach internetowych informację o wynikach rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2015 / 16 (według stanu na 01.10.2015 r.).

Jak Polska Komisja Akredytacyjna oceniała najpopularniejsze kierunki studiów? Wybraliśmy 10 najczęściej wybieranych (na podstawie przywołanej powyżej informacji MNiSW) i sprawdziliśmy oceny przyznawane przez Prezydium PKA od 2002 r. Oto wyniki (uwaga: nie zawsze będą się one sumować do 100% ze względu na odstąpienia i zawieszenia ocen):

Najpopularniejsze kierunki studiów a oceny PKA

KierunekOcena wyróżniającaOcena pozytywnaOcena warunkowaOcena negatywna
informatyka2,80%68,60%15%6,90%
prawo15,60%71,90%6,20%6,20%
zarządzanie1,20%69%16,10%6,30%
psychologia3%91%3%3%
automatyka i robotyka8,20%83,70%6,10%0%
ekonomia0,30%64,50%19,90%3,30%
budownictwo7,40%80%8,40%1%
finanse i rachunkowość3,20%69%7,10%9,50%
mechanika i budowa maszyn3,90%89,30%3,90%1,90%
pedagogika1,10%72,10%16,70%3,70%

Pełne zestawienie wyników ocen dokonanych przez zespoły oceniające Polskiej Komisji Akredytacyjnej (na wszystkich kierunkach studiów) dostępne jest – wraz z raportami z wizytacji oraz uchwałami Prezydium PKA – w bazie ocen PKA.

Przypominamy ponadto, że PKA obok ocen programowych dokonuje także ocen instytucjonalnych – w ich toku nie są analizowane pojedyncze kierunki studiów, ale cała jednostka (najczęściej jest to wydział uczelni). Warto zatem przeszukać bazę ocen także pod kątem ocen instytucjonalnych!