Wizytacje PKA w okresie 13 – 20 grudnia 2015 r. (aktualizacja).

W dniach 13 – 20 grudnia br. członkowie i eksperci Polskiej Komisji Akredytacyjnej dokonają następujących ocen programowych i instytucjonalnych:

 • 13 – 14 grudnia:
  • na kierunku „pedagogika” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych Społecznej Akademii Nauk w Łodzi;
 • 14 – 15 grudnia:
  • na kierunku „architektura” prowadzonym na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach;
  • na kierunku „energetyka i chemia jądrowa” prowadzonym na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego;
 • 14 – 16 grudnia:
  • na Wydziale Biologiczno-Chemicznym Uniwersytetu w Białymstoku (ocena instytucjonalna);
 • 15 – 16 grudnia:
  • na kierunku „filologia polska” prowadzonym na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
 • 17 – 18 grudnia:
  • na kierunku „wychowanie fizyczne” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie;
 • 18 – 19 grudnia:
  • na kierunku „informatyka” prowadzonym na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej;
 • 19 – 20 grudnia:
  • na kierunku „zarządzanie” prowadzonym w Wydziale Zamiejscowym w Lęborku Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

Rezultaty procedur oceny przeprowadzonych przez zespoły oceniające Polskiej Komisji Akredytacyjnej będą widoczne – po zakończeniu postępowania i uprawomocnieniu się oceny – w bazie ocen PKA.