Przedstawiciele PKA wezmą udział w seminarium nt. zapewniania jakości studiów prowadzonych wspólnie.

Seminarium zatytułowane „National Implementation of the European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes” odbędzie się w dniu 3 grudnia 2015 r. w siedzibie NVAO w Hadze.

map-687953_640

Tematyka seminarium będzie się koncentrować wokół wprowadzania w życie regulacji określonych w dokumencie „European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes” przyjętym przez europejskich ministrów ds. szkolnictwa wyższego w maju bieżącego roku. Jego podstawowym celem jest dążenie do usunięcia przeszkód w procesie tworzenia programów studiów prowadzonych wspólnie oraz wspieranie rozwiązań w zakresie zapewniania jakości, które korespondują z charakterem takiego kształcenia.

Czy implementacja rozwiązań wskazanych w tym dokumencie może rozpocząć się niezwłocznie? Jakie pociąga za sobą wyzwania dla poszczególnych interesariuszy? Odpowiedzi na takie m. in. pytania będą poszukiwali uczestnicy seminarium w Hadze. Dzień później odbędą się ponadto spotkania grup roboczych European Consortium for Accreditation, w których przedstawiciele Polskiej Komisji Akredytacyjnej także wezmą udział.