Webinarium PKA dla uczelni

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w webinarium PKA dotyczącym zasad postępowania w trakcie oceny programowej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w harmonogramie przeprowadzania wizytacji.

Szkolenie odbędzie się 5 marca 2020 r. w godzinach 13.00 – 14.30

Szczegółowe informacje dotyczące webinarium zostaną przekazane do wszystkich uczelni za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 21 lutego 2020 r.