Wizytacje PKA zaplanowane w okresie 24 lutego – 1 marca 2015 r.

W dniach 24 lutego – 1 marca 2015 r. zespoły oceniające Polskiej Komisji Akredytacyjnej dokonają następujących ocen jakości:

 • 25 – 26 lutego:
  • na kierunku „edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej” prowadzonym na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,
 • 25 – 27 lutego:
  • na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej (ocena instytucjonalna),
 • 26 – 27 lutego:
  • na kierunku „mechatronika” prowadzonym na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej,
  • na kierunku „technika rolnicza i leśna” prowadzonym na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
  • na kierunku „wychowanie fizyczne” prowadzonym na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu,
 • 27 – 28 lutego:
  • na kierunku „fizjoterapia” prowadzonym na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
  • na kierunku „gospodarka przestrzenna” prowadzonym na Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,
  • na kierunku „informatyka” prowadzonym w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,
  • na kierunku „pielęgniarstwo” prowadzonym na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
  • na kierunku „pielęgniarstwo” prowadzonym na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie,
  • na kierunku „zdrowie publiczne” prowadzonym na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej,
 • 28 luty – 1 marca:
  • na kierunku „finanse i rachunkowość” prowadzonym na Wydziale Nauk Ekonomicznych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

Pełna informacja o kierunkach, jednostkach i uczelniach wyznaczonych do oceny w bieżącym roku akademickim znajduje się w naszej bazie wyznaczeń, natomiast informacje o dokonanych ocenach, wraz z raportami zespołów oceniających oraz uchwałami Prezydium PKA, dostępne są w bazie ocen.