Forum Jakości 2015

Polska Komisja Akredytacyjna oraz Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni we współpracy z Fundacją Studentów i Absolwentów Uczelni Wyższych Pomeranian Students’ Coalition mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w seminarium z cyklu Forum Jakości. Tegoroczna edycja Forum Jakości zogniskowana będzie wokół bieżących wyzwań w zapewnianiu jakości, zarówno w perspektywie krajowej, jak i międzynarodowej.

Po raz pierwszy Forum Jakości będzie miało formułę dwudniowego wydarzenia, w ramach którego uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w prelekcjach plenarnych jak również kilku panelach tematycznych, poświęconych istotnym zagadnieniom w aktualnym krajobrazie funkcjonowania każdej szkoły wyższej. Ważnym elementem każdego z nich będzie dyskusja prelegentów z uczestnikami, co pozwoli na zgłębienie zagadnień szczególnie interesujących.

W pierwszym dniu Forum Jakości  prelegenci reprezentujący kluczowe instytucje europejskie, z punktu widzenia szkolnictwa wyższego, m.in. ENQA, ESU, EUA, ECA zidentyfikują bieżące wyzwania w obszarze zapewniania jakości w szkolnictwie  wyższym z perspektywy  interesariuszy wewnętrznych oraz zewnętrznych, a także poruszą kwestie związane m.in. z:

  • wewnętrznymi systemami zapewniania jakości kształcenia,
  • internacjonalizacją uczelni oraz procesu kształcenia,
  • przedsiębiorczością w różnych aspektach funkcjonowania uczelni.

Każdy z paneli tematycznych zawierać będzie  prezentację przykładu dobrych praktyk w danym zakresie problemowym.

Dzień drugi poświęcony będzie w całości problematyce krajowej,  związanej przede wszystkim z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, w tym wynikającym z niej dostosowaniem do nowych warunków prawnych kryteriów ocen programowych i instytucjonalnych Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Ponadto w trakcie spotkania poruszona zostanie kwestia uznawalności efektów kształcenia zdobytych w drodze edukacji nieformalnej i pozaformalnej.

Konferencja Forum Jakości odbędzie się w dniach 26-27.03.2015 r. w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Szczegółowy program konferencji, wszelkie informacje praktyczne oraz formularz rejestracyjny udostępnione zostały na dedykowanej  stronie internetowej www.forumjakosci.edu.pl.