Współpraca przedsiębiorców z uczelniami – warsztaty EURASHE w Brukseli.

W dniu 26 lutego 2015 r. w Brukseli odbędzie się organizowany przez EURASHE (European Association of Institutions in Higher Education) oraz EMCOSU (Emerging Modes of Cooperation between Private Sector Organisations and Universitites) warsztat poświęcony współpracy przedstawicieli biznesu i uczelni wyższych zatytułowany „Emerging Models of Cooperation between Private Sectors Organisations and Higher Education Institutions”.

– Współpraca uczelni z sektorem biznesu jest obecnie jednym z kluczowych wyzwań stojących przed szkolnictwem wyższym w Europie, którego skutki wpływają na kariery absolwentów, mobilność międzynarodową, zmiany programów kształcenia, a także generalnie większe zainteresowanie praktyką ze strony uczelni – deklarują organizatorzy.

W trakcie warsztatów przedstawione zostaną wyniki przeprowadzonej przez EMCOSU ankiety, w której wzięło udział ponad 700 przedsiębiorców i związków przedsiębiorców. Zadano im następujące pytania: 1) jakie formy i rezultaty współpracy są najbardziej odpowiednie? 2) Jakie czynniki determinują możliwość współpracy? 3) Co należy zrobić, aby rozwijać współpracę w przyszłości?

Szczegółowe informacje oraz program spotkania dostępny jest na stronie EURASHE.