Wizytacje PKA w dniach 10 – 15 lutego 2015 r.

Między 10 i 15 lutego 2015 r. Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadzi jedną wizytację – na kierunku „logistyka” prowadzonym na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.