Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej

 

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej

 

Szczegóły dotyczące ogłoszenia dostępne na: BIP PKA

 

Uwaga!

Z dniem 5 października 2018 r. w treści ogłoszenia w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”, wprowadza się następującą zmianę:

punkt 10 w brzmieniu: „10.   Aktualne zaświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.”

otrzymuje brzmienie: „10.  Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym  wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.”


Pliki:

  1. Treść ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej – 1.10.2018 r.
  2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z konkursem – 1.10.2018 r.
  3. Informacja o zmianie w treści ogłoszenia w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej – 5.10.2018 r.
  4. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej – 5.11.2018 r.