Recenzje oraz uchwały podjęte przez Prezydium PKA w postępowaniu opiniodawczym

Zgodnie z treścią komunikatu w sprawie publikowania recenzji oraz uchwał podjętych przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w postępowaniu opiniodawczym, który został zamieszczony w serwisie internetowym Komisji w dniu 20 września br. poniżej publikujemy pierwszy zbiór dokumentacji, zawierający siedem recenzji oraz uchwał. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że kolejne recenzje oraz uchwały będą sukcesywnie publikowane w następnych tygodniach.

  1. Opinia oraz Uchwała Nr 693/2017 Prezydium PKA z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wniosku Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach o nadanie Wydziałowi Nauk o Zdrowiu uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku „położnictwo” na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.
  2. Opinia oraz Uchwała Nr 126/2018 Prezydium PKA z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wniosku Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku o nadanie Wydziałowi Europeistyki, Politologii i Dziennikarstwa uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku „zarządzanie” na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.
  3. Opinia oraz Uchwała Nr 249/2018 Prezydium PKA z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wniosku Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie o nadanie uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku „ekonomia” na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym.
  4. Opinia oraz Uchwała Nr 289/2018 Prezydium PKA z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wniosku Bydgoskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy o nadanie uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku „pielęgniarstwo”na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu  praktycznym.
  5. Opinia oraz Uchwała Nr 291/2018 Prezydium PKA z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wniosku Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku o nadanie Wydziałowi Nauko Zdrowiu uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku „pielęgniarstwo” na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu  praktycznym.
  6. Opinia oraz Uchwała Nr 303/2018 Prezydium PKA z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wniosku Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu o nadanie Wydziałowi Nauk Stosowanych uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku „zarządzanie miastem i regionem” na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.
  7. Opinia oraz Uchwała Nr 346/2018 Prezydium PKA z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wniosku Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku o nadanie Wydziałowi Nauk o Zdrowiu uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku „fizjoterapia” na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym.