Wrześniowe spotkanie ekspertów ds. jakości.

Kolejne z serii cyklicznych spoktań grona ekspertów ds. jakości Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a pierwsze po przerwie wakacyjnej, odbędzie się w dniu 2 września br.

Najbliższe spotkanie poświęcone będzie dyskusji na temat:

  • oceny jakości kadry prowadzącej i wspierającej proces kształcenia, w tym także przez studentów, doktorantów i słuchaczy, oraz realizowanej polityki kadrowej;

  • problematyce funkcjonowania systemu informacyjnego, tj. sposobu gromadzenia, analizowania i wykorzystywania stosownych informacji w zapewnieniu jakości kształcenia.

Data kolejnego spotkania ekspertów została wstępnie ustalona na 20 września br.