Projekt IMPALA – seminarium w Mannheim.

W dniach 19 – 20 maja 2014 r. w Mannheim odbędzie się seminarium poświęcone analizie wpływu zewnętrznego zapewniania jakości na szkolnictwo wyższe („Impact Analysis of External Quality Assurance in Higher Education Institutions: Methodology and Its Relevance for Higher Education Policy”).

Seminarium organizowane jest w ramach programu IMPALA (Impact Analysis of External Quality Assurance Processes in Higher Education Institutions. Pluralistic Methodology and Application of a Formative Transdisciplinary Impact Evaluation) uruchomionego 1 października 2013 r. przez konsorcjum obejmujące agencje akredytacyjne, uczelnie oraz tzw. organizacje parasolowe. W ukierunkowany na pogłębianie wiedzy interesariuszy o efektach i skuteczności procedur zewnętrznego zapewniania jakości projekt zangażowane są bezpośrednio: evalag, ARACIS, AQU, FINHEEC, University of Stuttgart, Bucharest Technical University of Civil Engineering, Universitat Autonoma de Barcelona, Jyvaskyla University of Applied Sciences, University of Oslo, ENQA oraz ESU.

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie ENQA, natomiast informacje dotyczące konferencji dostępne są tutaj.

W seminarium wezmą udział przedstawiciele Polskiej Komisji Akredytacyjnej.