Raport o współpracy europejskich uczelni z pracodawcami.

Science – to – Business Marketing Research Centre, apprimo oraz University Industry Innovation Network – trzy instytucje, których działalność koncentruje się na styku świata nauki i biznesu zaprezentowały szerokiej publiczności opracowany pod auspicjami Komisji Europejskiej raport dotyczący aktualnego poziomu współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi, a środowiskiem pracodawców. Badanie przeprowadzono w 14 krajach. W Polsce uczestniczyło w nim 461 nauczycieli akademickich oraz 159 przedstawicieli władz uczelni, których odpowiedzi posłużyły … Czytaj dalej

Revision of European Standards and Guidelines.

On 18 March 2014, the E4-Group (European Association for Quality Assurance in Higher Education, European Students Union, European University Association and European Association of Institutions in Higher Education) in cooperation with Education International, BUSINESSEUROPE and the European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR), will organise a briefing on the launch of the proposal for the … Czytaj dalej

Rewizja European Standards and Guidelines.

18 marca 2014 r. Grupa E-4 (European Association for Quality Assurance in Higher Education, European Students Union, European University Association oraz European Association of Institutions in Higher Education) we współpracy z Education International, BUSINESSEUROPE oraz EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education) przedstawi informację o proponowanej aktualizacji European Standards and Guidelines for Quality Assurance (ESG). ESG powstały jako reakcja … Czytaj dalej

CeQuInt Project – a leap forward.

CeQuInt Project meaning Certificate for Quality of Internationalisation, undertaken to develop methodology of internationalisation in which the Polish Accreditation Committee participate along with 13 other accreditation agencies is now in the next phase of realisation. After reaching consensus in the scope of methodology to be used in pilot procedures partners started to develop detailed agendas of the assessments. … Czytaj dalej

Projekt CeQuInt wkroczył w kolejną fazę realizacji.

Projekt CeQuInt (Certificate for Quality of Internationalisation – projekt ma na celu wypracowanie metodologii oceny internacjonalizacji), w którym obok trzynastu innych agencji uczestniczy także Polska Komisja Akredytacyjna, wkroczył w kolejną fazę realizacji. Po osiągnięciu konsensusu w sprawie metodologii wykorzystywanej w procedurach pilotażowych rozpoczęto ich szczegółowe planowanie. Obecnie jedenaście z dwunastu uzgodnionych pilotaży znajduje się w fazie zaawansowanej realizacji, a 20 grudnia ubiegłego roku wpłynął … Czytaj dalej