Projekt CeQuInt wkroczył w kolejną fazę realizacji.

Projekt CeQuInt (Certificate for Quality of Internationalisation – projekt ma na celu wypracowanie metodologii oceny internacjonalizacji), w którym obok trzynastu innych agencji uczestniczy także Polska Komisja Akredytacyjna, wkroczył w kolejną fazę realizacji.
Po osiągnięciu konsensusu w sprawie metodologii wykorzystywanej w procedurach pilotażowych rozpoczęto ich szczegółowe planowanie. Obecnie jedenaście z dwunastu uzgodnionych pilotaży znajduje się w fazie zaawansowanej realizacji, a 20 grudnia ubiegłego roku wpłynął pierwszy raport samooceny.
Zdecydowano także by w ramach CeQuInt powstała analiza wpływu oceny internacjonalizacji kształcenia na ocenianą uczelnię, jednostkę czy kierunek. Przyjęto, że taka ewaluacja będzie realizowana w pięciu etapach: 1) po ukończeniu przez oceniany podmiot samooceny, 2) przed wizytacją, 3) po wizytacji, 4) po sfinalizowaniu procedury oceny zewnętrznej oraz 5 po upływie określonego czasu od zakończenia procedury. Metodologia oceny nie została jeszcze opracowana.

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronach internetowych European Consortium for Accreditation.