Rewizja European Standards and Guidelines.

18 marca 2014 r. Grupa E-4 (European Association for Quality Assurance in Higher Education, European Students Union, European University Association oraz European Association of Institutions in Higher Education) we współpracy z Education International, BUSINESSEUROPE oraz EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education) przedstawi informację o proponowanej aktualizacji European Standards and Guidelines for Quality Assurance (ESG).

ESG powstały jako reakcja na komunikat berliński ogłoszony we wrześniu 2003 r., w którym ministrowie krajów sygnatariuszy procesu bolońskiego zaprosili European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), we współpracy z pozostałymi członkami grupy E-4, do sformułowania standardów, procedur i wskazówek dotyczących zapewniania jakości, a także zaleceń dotyczących zewnętrznej oceny jakości.

Aktualnie obowiązujące European Standards and Guidelines for Quality Assurance zostały opublikowane w 2005 r.