Przedstawiciele PKA będą uczestniczyć w ENQA Members’ Forum.

Piąte ENQA Members’ Forum organizowane jest w dniach 16 – 17 kwietnia 2015 r. w Cordobie we współpracy z Andalusian Agency of Knowledge, Department of Evaluation and Accreditation (AAC-DEVA), a jego program w znacznej mierze wypełni dyskusja nad efektami realizowanego przez ENQA  projektu „Quality Procedures in European Higher Education”, a także zmianami procesu dokonywania zewnętrznego przeglądu agencji akredytacyjnych.

W gronie prelegentów znajduje się m. in. Tove Blytt Holmen – członek Rady Konsultacyjnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej, natomiast eksperci PKA będą obecni wśród słuchaczy.

Warto przypomnieć, że Polska Komisja Akredytacyjna już dwukrotnie poddała się procedurze zewnętrznego przeglądu ENQA i dwukrotnie została oceniona pozytywnie. Raporty zawierające spostrzeżenia ekspertów dokonujacych przeglądu, ich uwagi, rekomendacje i opinie dostępne są na stronie internetowej European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA).