Konferencja poświęcona EOSW w Armenii: 14 – 15 maja 2015 r.

W rezultacie wysiłku podjętego 16 lat temu Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego stał się faktem i potwierdził, że w środowisku zdefiniowanym przez globalizację i konkurencyjność to edukacja jest kluczem do zrównoważonego rozwoju europejskich społeczeństw – napisał Armen Ashotyan, Minister Edukacji i Nauki Republiki Armenii, w liście skierowanym do uczestników organizowanej w 2015 r. w Erywaniu w Armenii konferencji ministrów szkolnictwa wyższego.

Jedną z kluczowych decyzji, której podjęcia oczekuje się podczas majowego spotkania ministrów w Erywaniu jest przyjęcie nowej wersji Europejskich Standardów i Wskazówek dla zapewniania jakości w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego – tzw. ESG (projekt zaakceptowany przez Bologna Follow-Up Group dostępny jest tutaj). – Zgodnie z oczekiwaniami Ministrów, modyfikacja ESG uczyniła strukturę i kolejność Standardów i Wskazówek bardziej przejrzystymi, aby zminimalizować ryzyko rozbieżności interpretacyjnych. ESG odwołują się także bardziej jednoznacznie do procesu uczenia się i kształcenia w sekcji poświęconej wewnętrznemu zapewnianiu jakości, a także definiują związek pomiędzy zapewnianiem jakości i innymi osiągnięciami Procesu Bolońskiego, jakie miały miejsce po 2005 r. – czytamy na oficjalnej stronie poświęconej modyfikacji ESG.

Program spotkania w 2015 r. obejmował będzie ponadto m. in. dyskusję na temat możliwości dalszego wspierania działań tworzących tzw. proces boloński, w tym zarysowania perspektywy wykraczającej poza rok 2020, a także zacieśnienia dialogu zarówno wewnątrz Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, jak i poza nim.

Szczegółowe infomacje na temat konferencji ministrów i czwartego Bologna Policy Forum, w tym agenda, program i dokumenty, prezentowane są na przygotowanej w tym celu stronie internetowej: Bologna – Yerevan 2015.