Wizytacje PKA w dniach 4 – 10 maja 2015 r. (ponowna aktualizacja).

W dniach 4 – 10 maja 2015 r. Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadzi następujące oceny:

 • 4 – 6 maja:
  • na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ocena instytucjonalna),
 • 6 – 8 maja:
  • na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku Politechniki Warszawskiej (ocena instytucjonalna),
  • na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego (ocena instytucjonalna),
 • 7 – 8 maja:
  • na kierunku „teologia” prowadzonym na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
 • 8 – 9 maja:
  • na kierunku „filologia” prowadzonym na Wydziale Filologicznym Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu,
  • na kierunku „informatyka” prowadzonym na Wydziale Informatyki i Nauk o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
 • 9 – 10 maja:
  • na kierunku „finanse i rachunkowość” prowadzonym w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach,
  • na kierunku „fizjoterapia” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu.

Pełna informacja o kierunkach, jednostkach i uczelniach wyznaczonych do oceny w bieżącym roku akademickim znajduje się w naszej bazie wyznaczeń, natomiast informacje o dokonanych ocenach, wraz z raportami zespołów oceniających oraz uchwałami Prezydium PKA, dostępne są w bazie ocen.