Wizytacje PKA w dniach 13 – 19 kwietnia 2015 r.

W dniach 13 – 19 kwietnia 2015 r. planowane są następujące wizytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej:

 • 13 – 14 kwietnia:
  • na kierunku „automatyka i robotyka” prowadzonym na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej,
  • na kierunku „edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych” prowadzonym w Międzywydziałowym Instytucie Nauk o Sztuce Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku,
  • na kierunku „filologia” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej,
 • 15 kwietnia:
  • na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego (ocena instytucjonalna),
 • 15 – 16 kwietnia:
  • na kierunku „geodezja i kartografia” prowadzonym na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie,
 • 16 – 17 kwietnia:
  • na kierunku „etnologia” prowadzonym na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
  • na kierunku „socjologia” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • 17 – 18 kwietnia:
  • na kierunku „fizjoterapia” prowadzonym na Wydziale Fizjoterapii Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. J. Rusieckiego w Olsztynie,
  • na kierunku „informatyka” prowadzonym na Wydziale Informatyki Prywatnej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie,
  • na kierunku „wychowanie fizyczne” prowadzonym w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu,
  • na kierunku „zdrowie publiczne” prowadzonym na Wydziale Zdrowia Publicznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. J. Rusieckiego w Olsztynie,
 • 18 – 19 kwietnia:
  • na kierunku „administracja” prowadzonym w Wydziale Zamiejscowym w Bydgoszczy Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu,
  • na kierunku „finanse i rachunkowość” prowadzonym w Wydziale Zamiejscowym w Bochni Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach,
  • na kierunku „logistyka” prowadzonym na Wydziale Społeczno-Gospodarczym Pomorskiej Szkoły Wyższej w Stargardzie Gdańskim,
 • 19 kwietnia:
  • na kierunku „teologia” prowadzonym na Wydziale Teologii Ewangelikalnej Ewangelikanej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu.