Wizytacje PKA w dniach 23 – 29 listopada 2015 r.

W ostatnich dniach listopada Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące oceny:

 • 25 – 26 listopada:
  • na kierunku „biologia” prowadzonym na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;
  • na kierunku „kulturoznawstwo” prowadzonym na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie;
  • na kierunku „metalurgia” prowadzonym na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie;
 • 26 – 27 listopada:
  • na kierunku „pedagogika” prowadzonym na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu;
 • 27 – 28 listopada:
  • na kierunku „analityka gospodarcza” prowadzonym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;
  • na kierunku „pielęgniarstwo” prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii Pomorskiej w Słupsku;
 • 28 – 29 listopada:
  • na kierunku „pedagogika specjalna” prowadzonym na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.

Przypominamy, że wyniki ocen jakości przeprowadzonych przez zespoły ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej dostępne są w naszej bazie jednostek i kierunków ocenionych, natomiast ramowy plan wizytacji przewidzianych na dany rok akademicki – w bazie wyznaczeń.