Lista wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej na przełomie listopada i grudnia 2015 r. (ponowna aktualizacja).

Na przełomie listopada i grudnia br. zespoły oceniające Polskiej Komisji Akredytacyjnej przeprowadzą następujące wizytacje:

 • 29 – 30 listopada:
  • na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;
 • 30 listopada – 1 grudnia:
  • na kierunku „filologia” prowadzonym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;
  • na kierunku „instrumentalistyka” prowadzonym na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu;
  • na kierunku „teologia” prowadzonym na Wydziale Teologicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie;
 • 30 listopada – 2 grudnia:
  • na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego (ocena instytucjonalna);
 • 1 – 2 grudnia:
  • na kierunku „sztuka mediów” prowadzonym na Wydziale Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie;
 • 2 grudnia:
  • na kierunku „kosmetologia” prowadzonym na Wydziale Pedagogiki i Promocji Zdrowia Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi (powtórna ocena programowa);
 • 3 grudnia:
  • na kierunku „budownictwo” prowadzonym na Wydziale Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie (powtórna ocena programowa);
 • 4 – 5 grudnia:
  • na kierunku „finanse i rachunkowość” prowadzonym na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
  • na kierunku „pedagogika” prowadzonym na Wydziale Pedagogiki Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej;
  • na kierunku „wychowanie fizyczne” prowadzonym na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie;
 • 6 – 7 grudnia:
  • na kierunku „administracja” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie;
  • na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Ogólne informacje o kierunkach, jednostkach i uczelniach wyznaczonych do oceny w danym roku akademickim są opublikowane w bazie wyznaczeń, natomiast szczegółowe dane wskazujące konkretne terminy wizytacji aktualizowane są raz w tygodniu, zazwyczaj w czwartki lub piątki.

Rozstrzygnięcia Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej publikowane są natomiast (po ich uprawomocnieniu) w bazie ocen PKA.