Wizytacje PKA w okresie 14 – 19 czerwca.

Polska_Komisja_Akredytacyjna_-_2016-03-20_10.46.18 (kopia)W dniach 14 – 19 czerwca 2016 r. zespoły Polskiej Komisji Akredytacyjnej przeprowadzą następujące oceny programowe i instytucjonalne:

 • 16 – 18 czerwca:
  • na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (ocena instytucjonalna);
 • 17 czerwca:
  • na kierunku „filologia polska” prowadzonym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego (ocena powtórna);
 • 17 – 18 czerwca:
  • na kierunku „fizjoterapia” prowadzonym na Wydziale Studiów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu;
 • 19 – 20 czerwca:
  • na kierunku „pedagogika” prowadzonym na Wydziale Zamiejscowym w Myślenicach Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach.

Zgodnie z przyjętymi przez PKA procedurami, po przeprowadzeniu wizytacji zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej sporządza raport, który przekazywany jest do zainteresowanej uczelni. Prezydium Komisji podejmuje uchwałę w sprawie oceny programowej lub instytucjonalnej na podstawie stanowiska właściwego Zespołu obszarowego PKA, uwzględniającego treść raportu oraz uwagi przedstawione przez uczelnię w odpowiedzi na ten raport.