Wiceprzewodnicząca PKA wzięła udział w spotkaniu nt. ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

Wiceprzewodnicząca Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz przewodnicząca Zespołu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej PKA, dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek, wzięła udział w zorganizowanym 17 czerwca br. przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii (PTF) spotkaniu dotyczącym ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele PTF, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

meeting-1177454_640

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty określa zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty, uzyskiwania prawa wykonywania tego zawodu, kształcenia zawodowego i podyplomowego fizjoterapeutów, odpowiedzialności zawodowej fizjoterapeutów, a także organizację i zadania samorządu zawodowego  fizjoterapeutów oraz prawa i obowiązki jego członków.

Ustawa weszła w życie z dniem 31 maja br.