Wizytacje PKA zaplanowane pomiędzy 20 i 26 czerwca.

Pomiędzy 20 a 26 czerwca br. odbędą się dwie wizytacje: zespoły oceniające Polskiej Komisji Akredytacyjny przeprowadzą oceny jakości kształcenia na kierunku „psychologia” prowadzonym na Wydziale Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach (24 – 25 czerwca 2016 r.) oraz na kierunku „rolnictwo” prowadzonym na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży (25 – 26 czerwca 2016 r.).

Wyniki procedur oceny udostępniane są publiczne w bazie ocen Polskiej Komisji Akredytacyjnej wraz z raportami ekspertów oraz uchwałami Prezydium PKA. Komisja przygotowała również listę zawierającą wyłącznie oceny wyróżniające przyznawane:

  • w przypadku oceny programowej – jeśli co najmniej 50% kryteriów I stopnia (określonych w załącznikach do Statutu PKA) będzie spełnionych w stopniu wyróżniającym, w tym kryteria 1, 2 i 6, a pozostałe „w pełni”,
  • w przypadku oceny instytucjonalnej – jeżeli co najmniej 50% kryteriów I stopnia będzie spełnionych w stopniu wyróżniającym, w tym kryteria 1 i 2, a pozostałe „w pełni”.