Wizytacje PKA w ostatnich dniach czerwca 2016 r.

Zespoły wizytujące Polskiej Komisji Akredytacyjnej przeprowadzą w ostatnich dniach czerwca następujące oceny:

  • 27 – 29 czerwca:
    • na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (ocena instytucjonalna);
  • 28 czerwca:
    • na kierunku „filologia” prowadzonym na Wydziale Filologicznym Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu (ocena powtórna).

photodune-5697641-questions-xsPrzypominamy, że Komisja publikuje również pełną informację o kierunkach studiów i jednostkach organizacyjnych wyznaczonych do oceny w danym roku akademickim na podstawie odpowiedniej uchwały Prezydium PKA podejmowanej najczęściej przed przerwą wakacyjną.

Daty dokonywania poszczególnych ocen – ze względu na konieczność zachowania terminów i odpowiedniego rozłożenia prac – precyzowane są w trakcie roku akademickiego i publikowane, z około dwutygodniowym wyprzedzeniem, w dziale „Aktualności”.