Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej weźmie udział w Zgromadzeniu Plenarnym KRASP.

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej prof. dr hab. Krzysztof Diks weźmie udział w odbywającym się w dniach 3 – 4 czerwca Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), w trakcie którego przewidziano m .in. dyskusję na temat kwestii związanych z funkcjonowaniem polskiego szkolnictwa wyższego i polskiej nauki, w tym na temat działań podjętych przez KRASP na rzecz zapewnienia odpowiedniego finansowania szkolnictwa wyższego i nauki w budżecie państwa na rok 2017 oraz inicjatyw działającej przy KRASP Fundacji na rzecz Jakości Kształcenia. W spotkaniu udział weźmie również Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin.

chairs-690461_640

Podczas drugiego dnia obrad Zgromadzenia Plenarnego przeprowadzone zostaną wybory Przewodniczącego KRASP w kadencji 2016 – 2020 oraz wybory wiceprzewodniczących i członków Komisji Rewizyjnej.