Wizytacje PKA planowane w lipcu 2016 r.

Tuż przed tegoroczną przerwą wakacyjną (por. harmonogram posiedzeń Prezydium PKA) Polska Komisja Akredytacyjna planuje przeprowadzenie oceny powtórnej na kierunku „europeistyka” prowadzonym na Wydziale Studiów Europejskich Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie (w dniu 1 lipca br.).

puzzle-526419_640

Oceny powtórne, zgodnie z par. 21 Statutu Komisji, dokonywane są po przyznaniu przez Prezydium PKA oceny warunkowej. Ich zakres i przebieg określany jest przez Przewodniczącego lub Sekretarza z uwzględnieniem rodzaju uchybień wskazanych w uchwale w sprawie przyznania oceny warunkowej, a także przedstawionej przez uczelnię dokumentacji dotyczącej podjętych działań naprawczych.

Dokumentacja dotycząca działań naprawczych, podobnie do raportu samooceny, sporządzana jest według przygotowanych przez Polską Komisję Akredytacyjną wzorów.