Wizytacje PKA w pierwszych dniach stycznia 2017 r. (aktualizacja).

W pierwszych dniach roku 2017 Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje:

 • 8 – 9 stycznia:
  • na kierunku „ogrodnictwo” prowadzonym na Wydziale Nauk Przyrodniczych i Technicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach;
 • 9 – 10 stycznia:
  • na kierunku „grafika” prowadzonym na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu;
  • na kierunku „mechanika i budowa maszyn” prowadzonym na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy;
 • 9 – 11 stycznia:
  • na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (ocena instytucjonalna);
 • 10 – 11 stycznia:
  • na kierunku „edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych” prowadzonym na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
  • na kierunku „kulturoznawstwo” prowadzonym na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Przypominamy, że rezultaty ocen, tj. uchwały Prezydium PKA w sprawie ocen jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów, udostępniane są po zakończeniu postępowania oceniającego w bazie ocen PKA.