Przewodniczący PKA weźmie udział w Forum Humanistyki Polskiej.

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prof. dr hab. Krzysztof Diks, weźmie udział w organizowanej przez Europejskie Forum Prawa i Edukacji konferencji „Forum Humanistyki Polskiej”, której tematyka będzie się ogniskować wokół zagadnień związanych ze znaczeniem, problemami i potrzebami polskiej humanistyki.

[blockquote author=”Prof. dr hab. Jerzy Bralczyk, Przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Forum Prawa i Edukacji” link=”” link_title=”” target=””]Jednym z najbardziej istotnych punktów programu konferencji będzie panel dyskusyjny, do którego zaprosiliśmy przedstawicieli Ministerstwa  Nauki i Szkolnictwa Wyższego (swoją obecność na naszej konferencji zapowiedział minister prof. dr hab. Aleksander Bobko), Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz innych  stowarzyszeń uczelnianych i organów  akademickich (m. in. Polskiej Komisji Akredytacyjnej). Podjęte tam tematy, obok działań  ministerialnych będą dotyczyć aktualnych problemów polskiego środowiska humanistycznego.[/blockquote]

 

Konferencja odbędzie się 31 stycznia 2017 r.