Prof. Łukasz Sułkowski weźmie udział w debacie poświęconej reformie szkolnictwa wyższego.

Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, wiceprzewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, weźmie udział w dyskusji o reformie szkolnictwa wyższego w Polsce „Ustawa 2.0 – citius, altius, fortius”.

question-1828268_640

W spotkaniu udział wezmą liderzy trzech zespołów eksperckich przygotowujących na zamówienie MNiSW propozycje założeń nowych regulacji w obszarze szkolnictwa wyższego: prof. Marek Kwiek, prof. Hubert Izdebski oraz dr hab. Arkadiusz Radwan.

Dyskusja odbędzie się 10 stycznia br.  w siedzibie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej przy ul. I. Krasickiego 20/22 w Warszawie.