Wizytacje PKA planowane między 16 i 22 stycznia.

Pomiędzy 16 i 22 stycznia Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadzi następujące oceny programowe:

 • 17 – 18 stycznia:
  • na kierunku „chemia” prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
 • 18 – 19 stycznia:
  • na kierunku „wokalistyka” prowadzonym na Wydziale Wokalnym Akademii Muzycznej we Wrocławiu;
 • 20 – 21 stycznia:
  • na kierunku „administracja” prowadzonym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego;
  • na kierunku „grafika” prowadzonym w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach;
  • na kierunku lekarskim prowadzonym na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego;
  • na kierunku „pedagogika” prowadzonym w Instytucie Humanistycznym Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu;
 • 21 – 22 stycznia:
  • na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na Wydziale Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu.