Zmodyfikowane Europejskie Standardy i Wskazówki dostępne publicznie!

Zmodyfikowana wersja Europejskich Standardów i Wskazówek (European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area – ESG) została przyjęta przez Bologna Follow-Up Group. Formalne zatwierdzenie dokumentu jest planowane na maj 2015 r., ale  już teraz został on udostępniony szerokiej publiczności i można go pobrać ze strony ENQA.

– Zgodnie z oczekiwaniami Ministrów, modyfikacja ESG uczyniła strukturę i kolejność Standardów i Wskazówek bardziej przejrzystymi, aby zminimalizować ryzyko rozbieżności interpretacyjnych. ESG odwołują się także bardziej jednoznacznie do procesu uczenia się i kształcenia w sekcji poświęconej wewnętrznemu zapewnianiu jakości, a także definiują związek pomiędzy zapewnianiem jakości i innymi osiągnięciami Procesu Bolońskiego, jakie miały miejsce po 2005 r. – czytamy na oficjalnej stronie poświęconej modyfikacji ESG.