Wizytacje PKA w dniach 21 – 27 października 2014 r.

W dniach 21 – 27 października 2014 r. planowane są następujące wizytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej:

 • 23 – 24 października:
  • na kierunku „filologia polska” prowadzonym na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
 • 23 – 25 października:
  • na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (ocena instytucjonalna),
  • na Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (ocena instytucjonalna),
 • 24 – 25 października:
  • na kierunku „administracja” prowadzonym na Wydziale Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach,
  • na kierunku „informatyka” prowadzonym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy,
  • ma kierunku „mechanika i budowa maszyn” prowadzonym na Wydziale Transportu i Informatyki Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie,
  • na kierunku „położnictwo” prowadzonym na Wydziale Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • 25 – 26 października:
  • na kierunku „administracja” prowadzonym na Wydziale Administracji i Politologii Almamer – Szkoły Wyższej w Warszawie,
  • na kierunku „europeistyka” prowadzonym na Wydziale Studiów Europejskich Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie,
  • na kierunku „pedagogika” prowadzonym na Wydziale Pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu,
 • 26 – 27 października:
  • na kierunku „administracja” prowadzonym na Wydziale Zamiejscowym w Żarach Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach,