Wizytacje PKA: 22 – 28 stycznia 2018 r.

W dniach 22 – 28 stycznia br. zespoły oceniające Polskiej Komisji Akredytacyjnej przeprowadzą następujące oceny:

 • 22 – 23 stycznia:
  • na kierunku „administracja” prowadzonym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego;
  • na kierunku „politologia” prowadzonym na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego;
 • 23 – 24 stycznia:
  • na kierunku „inżynieria bezpieczeństwa” prowadzonym na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie;
 • 24 – 25 stycznia:
  • na kierunku „administracja” prowadzonym w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu;
 • 25 – 27 stycznia:
  • na kierunku lekarskim prowadzonym na I Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologicznym oraz na II Wydziale Lekarskim z Oddziałem Anglojęzycznym  Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;
 • 26 – 27 stycznia:
  • na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” prowadzonym w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych prof. E. Lipińskiego w Kielcach;
 • 27 – 28 stycznia:
  • na kierunku „finanse i rachunkowość” prowadzonym w Warszawskiej Szkole Wyższej w Otwocku;
  • na kierunku „geodezja i kartografia” prowadzonym na Wydziale Technicznym Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy;
  • na kierunku „ratownictwo medyczne” prowadzonym na Wydziale Nauk o Zdrowiu Elbląskiej Uczelni-Humanistyczno-Ekonomicznej;
  • na kierunku „zarządzanie” prowadzonym w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem w Warszawie.