Lista ocen programowych planowanych w dniach 15 – 21 stycznia.

Następujące oceny programowe zostaną przeprowadzone w dniach 15 – 21 stycznia br.: 15 – 16 stycznia: na kierunku „politologia” prowadzonym na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie; na kierunku „wokalistyka” prowadzonym na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku; 16 – 17 stycznia: na kierunku „inżynieria środowiska” prowadzonym na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej; 17 – 18 stycznia: na kierunku „architektura krajobrazu” … Czytaj dalej

Wizytacje PKA w pierwszej połowie 2018 r.

Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące oceny programowe w pierwszej połowie 2018 r.: 9 – 10.01: na kierunku „mechanika i budowa maszyn” prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej; 11 – 12.01: na kierunku „budownictwo” prowadzonym na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach; na kierunku „filologia germańska” prowadzonym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego; na kierunku „wzornictwo” prowadzonym w Instytucie Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej  12-13.01: na kierunku „gospodarka przestrzenna” prowadzonym … Czytaj dalej

NCFMEA potwierdza wysoką ocenę systemu akredytacji polskich uczelni medycznych.

W czwartek 21 września br. National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation (tj. komisja wyodrębniona w Departamencie Edukacji USA zajmująca się kształceniem na kierunku lekarskim) po lekturze raportu samooceny przygotowanego przez Polską Komisję Akredytacyjną we współpracy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Zdrowia oraz Uniwersytecką Komisją ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim oraz publicznym wysłuchaniu wystąpień członków polskiej delegacji zadecydowała o przedłużeniu pozytywnej oceny systemu oceny i akredytacji polskich … Czytaj dalej

Wizytacje PKA: w ostatnich dniach 2017 r.

Następujące oceny programowe zostały zaplanowane przez zespoły obszarowe Polskiej Komisji Akredytacyjnej w ostatnich dniach 2017 r.: 11 – 12 grudnia: na kierunku „transport” prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej; na kierunku „turystyka i rekreacja” prowadzonym na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu; 12 – 13 grudnia: na kierunku „grafika” prowadzonym na Wydziale Informatyki Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach; na kierunku „logistyka” prowadzonym w Państwowej Wyższej … Czytaj dalej

Terminy posiedzeń Prezydium PKA w 2018 r.

Poniżej prezentujemy kalendarz posiedzeń Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w roku 2018: Styczeń – 11, 25 Luty – 8, 22 Marzec – 8, 22 Kwiecień – 12, 26 Maj – 10, 24 Czerwiec – 7, 21 Lipiec – 5 Sierpień – przerwa wakacyjna Wrzesień – 6, 20 Październik – 11, 25 Listopad – 8, 22 Grudzień – … Czytaj dalej

Wizytacje PKA zaplanowane przez PKA w dniach 4 – 10 grudnia 2017 r.

W dniach 4 – 10 grudnia br. zespoły oceniające Polskiej Komisji Akredytacyjnej przeprowadzą następujące oceny programowe: 4 – 5 grudnia: na kierunku „filologia” prowadzonym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego; 5 – 6 grudnia: na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” prowadzonym na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie; na kierunku „mechatronika” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu; na kierunku „energetyka” prowadzonym na Wydziale Elektroniki … Czytaj dalej

Wizytacje PKA na przełomie listopada i grudnia 2017 r.

Następujące wizytacje zostaną przeprowadzone przez Polską Komisję Akredytacyjną na przełomie listopada i grudnia 2017 r.: 27 – 28 listopada: na kierunku „mechatronika” prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach; na kierunku „pedagogika” prowadzonym na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; 28 – 29 listopada: na kierunku „edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej” prowadzonym na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; na kierunku … Czytaj dalej

Wiceprzewodniczący PKA wziął udział w spotkaniu z rektorami wiodących uczelni ukraińskich.

Wiceprzewodniczący PKA prof. dr hab. Łukasz Sułkowski wziął udział 14 listopada br. w spotkaniu z rektorami wiodących uczelni Ukrainy i członkami Prezydium Związku Rektorów Uczelni Ukrainy, z udziałem przedstawicieli Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundacji Rektorów Polskich. W czasie spotkania podpisano umowę trójstronną pomiędzy Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Fundacją Rektorów Polskich oraz Związkiem Rektorów Uczelni Ukrainy. [blockquote author=”KRASP” … Czytaj dalej

Lista wizytacji w dniach 20 – 26 listopada 2017 r.

Lista wizytacji planowanych w dniach 20 – 26 listopada br. przedstawia się następująco: 20 – 21 listopada: na kierunku lekarskim prowadzonym na Wydziale Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; na kierunku „projektowanie mebli” prowadzonym na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; 22 – 23 listopada: na kierunku „turystyka przyrodnicza” prowadzonym na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; 24 – 25 listopada: na kierunku „inżynieria … Czytaj dalej

Wizytacje PKA planowane w dniach 13 – 19 listopada br.

Pomiędzy 13 i 19 listopada br. członkowie i eksperci Polskiej Komisji Akredytacyjnej przeprowadzą oceny programowe na następujących kierunkach studiów: 14 – 15 listopada: na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu; na kierunku „technologia chemiczna” prowadzonym na Wydziale Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; 15 – 16 listopada: na kierunku „finanse i rachunkowość” prowadzonym na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym … Czytaj dalej