IV Forum Jakości

Państwowa Komisja Akredytacyjna wspólnie z Business Centre Club organizuje w dniu 8 kwietnia 2009r. IV Forum Jakości poświęcone roli pracodawców w procesie zapewnienia jakości i oceny wyższego wykształcenia. Celem seminarium jest przedyskutowanie znaczenia i roli pracodawców w procesie kształcenia, jego oceny oraz zapewniania jakości. Seminarium powinno ułatwić zidentyfikowanie wzajemnych oczekiwań oraz docelowych form współpracy pomiędzy zainteresowanymi stronami, która sprzyjać będzie wysokiej jakości kształcenia zorientowanego … Czytaj dalej

Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie ze skargi kasacyjnej Sygn. akt I OSK 1177/06 rozstrzygnął, iż „Komisja nie jest, ani organem nadzoru nad uczelniami, ani nawet organem państwowym, nie ma więc publicznoprawnego statusu. (…) Postępowanie uchwałodawcze, pomimo podobieństwa, nie jest postępowaniem administracyjnym, będąc zaś stroną tego postępowania uczelnia nie jest stroną w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego (…) Z kolei okoliczność, … Czytaj dalej