Wiceprzewodniczący PKA wziął udział w spotkaniu z rektorami wiodących uczelni ukraińskich.

Wiceprzewodniczący PKA prof. dr hab. Łukasz Sułkowski wziął udział 14 listopada br. w spotkaniu z rektorami wiodących uczelni Ukrainy i członkami Prezydium Związku Rektorów Uczelni Ukrainy, z udziałem przedstawicieli Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundacji Rektorów Polskich.

W czasie spotkania podpisano umowę trójstronną pomiędzy Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Fundacją Rektorów Polskich oraz Związkiem Rektorów Uczelni Ukrainy.

[blockquote author=”KRASP” link=”http://www.krasp.org.pl/pl/komunikaty/spotkanie_krasp_frp_rgnisw_urheiu” link_title=”źródło” target=”_blank”]Celem podpisanej umowy jest podniesienie rangi dotychczasowego partnerstwa, nadanie mu charakteru trójstronnego i podejmowanie wspólnych działań planowanych na trzyletni okres. Partnerzy deklarują intencje współdziałania w realizacji podejmowanych przedsięwzięć i inicjatyw z ministrami ds. szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce i na Ukrainie (…)[/blockquote]