Wizytacje PKA planowane w dniach 13 – 19 listopada br.

Pomiędzy 13 i 19 listopada br. członkowie i eksperci Polskiej Komisji Akredytacyjnej przeprowadzą oceny programowe na następujących kierunkach studiów:

 • 14 – 15 listopada:
  • na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu;
  • na kierunku „technologia chemiczna” prowadzonym na Wydziale Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu;
 • 15 – 16 listopada:
  • na kierunku „finanse i rachunkowość” prowadzonym na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym w Gorzowie Wielkopolskim Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy;
 • 16 – 17 listopada:
  • na kierunku „informatyka stosowana” prowadzonym na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie;
 • 17 – 18 listopada:
  • na kierunku „informatyka” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży;
 • 18 – 19 listopada:
  • na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” prowadzonym we Wszechnicy Polskiej, Szkole Wyższej w Warszawie;
  • na kierunku „administracja” prowadzonym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego;
  • na kierunku „logistyka” prowadzonym na Wydziale Administracji i Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie;
  • na kierunku „socjologia” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.