Wizytacje PKA na przełomie listopada i grudnia 2017 r.

Następujące wizytacje zostaną przeprowadzone przez Polską Komisję Akredytacyjną na przełomie listopada i grudnia 2017 r.:

 • 27 – 28 listopada:
  • na kierunku „mechatronika” prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach;
  • na kierunku „pedagogika” prowadzonym na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
 • 28 – 29 listopada:
  • na kierunku „edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej” prowadzonym na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
  • na kierunku „inżynieria materiałowa” prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach;
 • 29 – 30 listopada:
  • na kierunku „jazz i muzyka estradowa” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie;
 • 30 listopada – 1 grudnia:
  • na kierunku „biologia człowieka” prowadzonym na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu;
  • na kierunku „biotechnologia” prowadzonym w Pozawydziałowym Instytucie Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego;
  • na kierunku „malarstwo” prowadzonym na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie
 • 1 – 2 grudnia:
  • na kierunku „architektura” prowadzonym na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej;
  • na kierunku „mechanika i budowa maszyn” prowadzonym na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej;
 • 2 – 3 grudnia:
  • na kierunku „administracja” prowadzonym na Wydziale Administracji Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce;
  • na kierunku „ekonomia” prowadzonym na Wydziale Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;