Wyniki ankietyzacji PKA w I kw. 2016 r.

W pierwszym kwartale bieżącego roku do Polskiej Komisji Akredytacyjnej wpłynęło zdecydowanie mniej kwestionariuszy ankietowych niż w analogicznych okresach lat ubiegłych. Mamy jednak nadzieję, że ten trend odwróci się w kolejnych miesiącach. Mimo wszystko jednak oceny przyznane przez ankietowanych pozostają bardzo wysokie – noty bardzo dobre i dobre stanowią łącznie przeszło 97% całości, a oceny poniżej „3” („Trudno powiedzieć”) nie zostały sformułowane ani razu. Pełne … Czytaj dalej