Wzory recenzji

Wzory recenzji i opinii w sprawie wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu

obowiązujące dla postępowań w sprawie pozwolenia na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu

wzory wniosków o pozwolenie na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu

Sposób wypełnienia tabeli 5 we wzorze wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów na określonym kierunku poziomie i profilu

W przypadku wnioskowania o pozwolenie na utworzenie studiów przygotowujących do wykonywania jednego z zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) należy zamieścić wypełnioną odpowiednią tabelę z pliku: