dyscyplina: archeologia

 • dr hab. Marcin Ignaczak
 • prof. dr hab. inż. Daniel Makowiecki
 • dr hab. Monika Rekowska
 • dr hab. Bożena Stawoska-Jundziłł

dyscyplina: literaturoznawstwo

 • prof. dr hab. Beata Baczyńska
 • dr hab. Paweł Bąk
 • dr hab. Grzegorz Bubak
 • prof.  dr hab. Joanna Getka
 • dr Dorota Guttfeld
 • dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka
 • dr Urszula Kowalska-Nadolna
 • dr hab. Ewa Kujawska-Lis
 • dr hab. Karolina Kumor
 • dr hab. Jan Kwapisz
 • dr hab. Małgorzata Latoch-Zielińska
 • dr hab. Klaudia Łączyńska
 • dr Henryk Mazepa
 • dr hab. Józef Pawłowski
 • dr Paweł Pyrka
 • prof. dr hab. Ewa Skwara
 • dr hab. Rafał Toczko
 • prof. dr hab. Anna Warda

dyscyplina: filozofia

 • dr Bogdan Dziobkowski
 • dr hab. Piotr Sikora
 • dr hab. Natasza Szutta
 • dr Magdalena Wołek

dyscyplina: nauki o kulturze i religii

 • dr hab. Tarzycjusz Buliński
 • dr hab. Dorota Fox
 • dr hab. Ewa Głażewska
 • prof. dr hab. Waldemar Kuligowski
 • prof. dr hab. Małgorzata Leyko
 • dr hab. Marianna Michałowska
 • dr Paweł Pyrka
 • dr hab. Katarzyna Smyk

dyscyplina: nauki o rodzinie

 • dr Marta Lizut 

dyscyplina: historia

 • dr hab. Piotr Guzowski
 • dr Agnieszka Janiak-Jasińska
 • dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska
 • prof. dr hab. Stanisław Roszak
 • dr hab. Joanna Wojdon

dyscyplina: nauki o sztuce

 • dr Andrzej Gładysz
 • prof. dr hab. Czesław Grajewski
 • prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz
 • dr hab. Piotr Korduba
 • prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska
 • dr hab. Katarzyna Mąka-Malatyńska
 • dr hab. Joanna Miklaszewska

dyscyplina: nauki teologiczne

 • dr hab. Jarosław Babiński
 • dr hab. Beata Bilicka
 • ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki
 • dr hab. Elżbieta Kotkowska
 • dr Marta Lizut 
 • ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec
 • ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski

dyscyplina: językoznawstwo

 • dr hab. Paweł Bąk
 • dr hab. Beata Brzozowska-Zburzyńska
 • prof. dr hab. Marek Cieszkowski
 • prof. dr hab. Joanna Getka
 • dr Dorota Guttfeld
 • dr hab. Magdalena Hawrysz
 • dr hab. Józef Jarosz
 • prof. dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj
 • dr Beata Kasperowicz-Stążka
 • dr Małgorzata Krzemińska-Adamek
 • dr Piotr Krycki
 • prof. dr hab. Marek Kuźniak
 • prof. dr hab. Katarzyna Kwapisz-Osadnik
 • dr Henryk Mazepa
 • dr hab. Beata Mikołajczyk
 • dr hab. Andrzej Moroz
 • prof. dr hab. Nicole Nau
 • dr Katarzyna Papaja
 • dr hab. Dominika Skrzypek
 • dr hab. Katarzyna Smyk
 • dr hab. Jacek Szczepaniak
 • dr hab. Aleksandra Wach
 • dr hab. Ewa Zajdler
 • dr Joanna Ziobro